Tervetuloa

Purjehduksen historia

Purjevene on maailman ensimmäisiä veneitä soutuveneen kanssa, joilla päästiin kokemaan meriteitä. Purjeveneellä onkin kaukainen historia, joka johtaa juurensa jo alkuaikoihin, jopa 5 000 tuhannen vuoden päähän. Aluksi purjeet eivät kuitenkaan olleet mitään kovin hienoja, vaan ne olivat yksinkertaisia myötätuulipurjeita, jotka oli levitetty raakapuuhun. Tähän aikaan purjeveneet olivatkin hieman haastavampia välineitä liikkua, nimittäin purjeilla pääsi vain myötätuuleen ja vastatuulen iskiessä piti soutaa eteenpäin. Purjeveneitä kuitenkin kehitettiin jatkuvasti veneiden pohjan ja kölin muotoa kehitettiin paremmaksi. Myös purjeita opeteltiin jalustamaan paremmin ja ne opittiinkin jalustamaan siten, että pystyttiin liikkumaan myös sivuvastaiseen tuuleen. Tämän jälkeen pääsisikin purjehtimaan viistoittain vastatuuleen eli luovimaan. Tämä mahdollistikin huomattavasti helpomman matkustamisen, sillä silloin pystyttiin purjehtimaan myös vastatuuleen.

Purjehduksen historia Suomessa

Suomessa purjehdus on erittäin suosittu harrastus ja meiltä löytyykin yhteensä 700 000 purjevenettä ja purjehduksen harrastajaa, joka on erittäin suuri luku, jos otetaan huomioon suomen väkiluku. Purjehdus ja sen taito onkin kulkenut geeneissämme monia satoja vuosia. Tämä johtuukin pääasiassa siitä, että rannikkoalueilla se on ollut ennen vanhaan erittäin tärkeä liikkumisen muoto, ennen moottoriveneiden tulemista. Tällöin myös autot olivat huomattavasti harvinaisempia, jonka takia usein paikasta toiseen kuljettiin auton sijasta purjehtimalla. Ensimmäisen löydetyn ruuhin eli purjeveneen jänteen on arvioitu olevan jopa 5 000 vuotta vanha. Purjehdus onkin ollut jo tuohon aikaan Suomelle erittäin tärkeä keino kulkemisessa, ja se onkin ollut avainasemassa suomalaisen kulttuurin ja merenkulun kehittymisessä. 1900 –luvulla purjehdus liikkumismuotona kuitenkin korvattiin, silloin markkinoille tulleilla moottoriveneillä. Moottoriveneet olivat purjehdusta huomattavasti nopeampia, jonka takia niitä ruvettiin käyttämään hyötyliikkumisessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että purjehduksen suosio olisi laantunut, vaan se vain muutti muotoaan. Tämä jälkeen purjehduksesta tulikin erittäin suosittu harrastus, joka on säilynyt edelleen sukupolvelta toiselle.

Siitä nousikin yläluokkaisten ja kaupunkilaisten suosittu harrastus, jonka seurauksena ruvettiin luomaan purjehdusseuroja. Purjehdusseurat rupesivatkin opettamaan purjehdusta jokaiselle haluavalle ja järjestämään myös purjehduskilpailuja. He loivatkin purjehduksesta lopuksi suositun kilpalajin, jonka parissa kilpaillaan jopa olympialaisissa. Suomeenkin perustettiin ensimmäinen ruotsinkielinen purjehdusseura, joka oli nimeltään Segelföreningen i Björneborg. Seura perustettiin Poriin vuonna 1856. Ensimmäinen kansainvälinen purjehdusseura, Suomen purjehtijaliitto perustettiin vuonna 1906 hieman ennen Suomen itsenäistymistä. Tämän jälkeen purjehdusseurojen määrä kasvoi jatkuvasti ja nykyään Suomessa onkin jopa satoja eri seuroja. Pelkästään yhdessä kaupungissa eli Helsingissä on monia kymmeniä purjehdusseuroja. Purjehdusseurat jakautuvat Helsingin sisällä alueellisesti. Näiden lisäksi Suomessa toimii monia seuroja, joiden toiminta ei ole pelkästään alueellista ja he toimivat osittain jopa kansainvälisesti. Arvioitu jäsenmäärä kaikilla purjehdusliitoilla yhteensä taas on noin 60 000. Suomen suurimman kerhon titteliä pitää yllä Nyländska jaktklubben. Tähän seuraa kuuluu yhteensä jopa 2 600 jäsentä.

Suomessa on myös erittäin korkealaatuinen osaaminen veneenrakennuspuolella, joka on osallansa saanut aikaan suomalaisten purjehdusinnostuksen. Suomi on nimittäin kansainvälisesti tunnettu laadukkaista ja korkeatasoisista veneistään. Nämä veneet ovat myös kansainvälisillä markkinoilla hyvinkin kysyttyjä. Veneteollisuus onkin ollut läpi historian suuri talouden lähde Suomessa, joka on aina työllistänyt suuren osan suomenkansalaisista. Turun Veneveistämö oli Suomen ensimmäinen venevalmistamo, joka onnistui saamaan kansainvälisen huomion. Yritys perustettiin vuonna 1892. Tämän jälkeen nimi muuttui muutaman kerran ja lopulta tunnettiin nimellä Åbo Båtvarf, joka oli myös pohjoismaiden tunnetuin venevalmistaja. Yritys toimi hyvin kansainvälisesti ja toimitti veneitä jopa Etelä-Amerikkaan saakka. Toiminta laajenikin nopeasti monien eri tyyppisten veneiden valmistukseen ja yritys rupesi valmistamaan jopa merivartioston kalustusta.