Home

Purjehduksen historia

Purjevene on maailman ensimmäisiä veneitä soutuveneen kanssa, joilla päästiin kokemaan meriteitä. Purjeveneellä onkin kaukainen historia, joka johtaa juurensa jo alkuaikoihin, jopa 5 000 tuhannen vuoden päähän. Aluksi purjeet eivät kuitenkaan olleet mitään kovin hienoja, vaan ne olivat yksinkertaisia myötätuulipurjeita, jotka oli levitetty raakapuuhun. Tähän aikaan purjeveneet olivatkin hieman haastavampia välineitä liikkua, nimittäin purjeilla pääsi vain myötätuuleen ja vastatuulen iskiessä piti soutaa eteenpäin. Purjeveneitä kuitenkin kehitettiin jatkuvasti veneiden pohjan ja kölin muotoa kehitettiin paremmaksi. Myös purjeita opeteltiin jalustamaan paremmin ja ne opittiinkin jalustamaan siten, että pystyttiin liikkumaan myös sivuvastaiseen tuuleen. Tämän jälkeen pääsisikin purjehtimaan viistoittain vastatuuleen eli luovimaan. Tämä mahdollistikin huomattavasti helpomman matkustamisen, sillä silloin pystyttiin purjehtimaan myös vastatuuleen.

Purjehduksen historia Suomessa

Suomessa purjehdus on erittäin suosittu harrastus ja meiltä löytyykin yhteensä 700 000 purjevenettä ja purjehduksen harrastajaa, joka on erittäin suuri luku, jos otetaan huomioon suomen väkiluku. Purjehdus ja sen taito onkin kulkenut geeneissämme monia satoja vuosia. Tämä johtuukin pääasiassa siitä, että rannikkoalueilla se on ollut ennen vanhaan erittäin tärkeä liikkumisen muoto, ennen moottoriveneiden tulemista. Tällöin myös autot olivat huomattavasti harvinaisempia, jonka takia usein paikasta toiseen kuljettiin auton sijasta purjehtimalla. Ensimmäisen löydetyn ruuhin eli purjeveneen jänteen on arvioitu olevan jopa 5 000 vuotta vanha. Purjehdus onkin ollut jo tuohon aikaan Suomelle erittäin tärkeä keino kulkemisessa, ja se onkin ollut avainasemassa suomalaisen kulttuurin ja merenkulun kehittymisessä. 1900 –luvulla purjehdus liikkumismuotona kuitenkin korvattiin, silloin markkinoille tulleilla moottoriveneillä. Moottoriveneet olivat purjehdusta huomattavasti nopeampia, jonka takia niitä ruvettiin käyttämään hyötyliikkumisessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että purjehduksen suosio olisi laantunut, vaan se vain muutti muotoaan. Tämä jälkeen purjehduksesta tulikin erittäin suosittu harrastus, joka on säilynyt edelleen sukupolvelta toiselle.

Siitä nousikin yläluokkaisten ja kaupunkilaisten suosittu harrastus, jonka seurauksena ruvettiin luomaan purjehdusseuroja. Purjehdusseurat rupesivatkin opettamaan purjehdusta jokaiselle haluavalle ja järjestämään myös purjehduskilpailuja. He loivatkin purjehduksesta lopuksi suositun kilpalajin, jonka parissa kilpaillaan jopa olympialaisissa. Suomeenkin perustettiin ensimmäinen ruotsinkielinen purjehdusseura, joka oli nimeltään Segelföreningen i Björneborg. Seura perustettiin Poriin vuonna 1856. Ensimmäinen kansainvälinen purjehdusseura, Suomen purjehtijaliitto perustettiin vuonna 1906 hieman ennen Suomen itsenäistymistä. Tämän jälkeen purjehdusseurojen määrä kasvoi jatkuvasti ja nykyään Suomessa onkin jopa satoja eri seuroja. Pelkästään yhdessä kaupungissa eli Helsingissä on monia kymmeniä purjehdusseuroja. Purjehdusseurat jakautuvat Helsingin sisällä alueellisesti. Näiden lisäksi Suomessa toimii monia seuroja, joiden toiminta ei ole pelkästään alueellista ja he toimivat osittain jopa kansainvälisesti. Arvioitu jäsenmäärä kaikilla purjehdusliitoilla yhteensä taas on noin 60 000. Suomen suurimman kerhon titteliä pitää yllä Nyländska jaktklubben. Tähän seuraa kuuluu yhteensä jopa 2 600 jäsentä.

Suomessa on myös erittäin korkealaatuinen osaaminen veneenrakennuspuolella, joka on osallansa saanut aikaan suomalaisten purjehdusinnostuksen. Suomi on nimittäin kansainvälisesti tunnettu laadukkaista ja korkeatasoisista veneistään. Nämä veneet ovat myös kansainvälisillä markkinoilla hyvinkin kysyttyjä. Veneteollisuus onkin ollut läpi historian suuri talouden lähde Suomessa, joka on aina työllistänyt suuren osan suomenkansalaisista. Turun Veneveistämö oli Suomen ensimmäinen venevalmistamo, joka onnistui saamaan kansainvälisen huomion. Yritys perustettiin vuonna 1892. Tämän jälkeen nimi muuttui muutaman kerran ja lopulta tunnettiin nimellä Åbo Båtvarf, joka oli myös pohjoismaiden tunnetuin venevalmistaja. Yritys toimi hyvin kansainvälisesti ja toimitti veneitä jopa Etelä-Amerikkaan saakka. Toiminta laajenikin nopeasti monien eri tyyppisten veneiden valmistukseen ja yritys rupesi valmistamaan jopa merivartioston kalustusta.

Onko purjehtiminen vaarallista

Ammattilaispurjehtiminen pitkin suuria valtameriä on todella hurjannäköistä touhua. Vene on niin kallistunut, että sitä miettii miten se voi ollenkaan pysyä pinnalla. Tällainen valtamerillä purjehtiminen ei olekaan amatöörien hommaa, vaan siihen vaaditaan jo aika paljon kokemusta ison veneen käsittelystä. Mutta kyllä Suomenkin rauhallisesta saaristosta löytyy haasteita ja sääolosuhteiden tuomia hurjia tilanteita purjehtijoille.

Purjehtimiseen, kuten moneen muuhunkin harrastukseen, kuuluu myös riskejä. Se, onko purjehtiminen vaarallista, ei ole niin yksiselitteinen asia. Purjehtimisen vaarallisuus voi riippua monesta eri tekijästä. Jos kuitenkin lähdetään siitä lähtökohdasta, että miehistö on kokenutta ja asiantuntevaa, niin mahdollisuus selvitä vaarallisistakin tilanteista on paljon korkeampi. Vaarallisuus riippuu myös paljon missä purjehditaan ja minkälaisella veneellä.

Helppoa purjehtiminen ei kuitenkaan missään nimessä ole. Se on paljon tarkkuutta ja tietoa vaativa laji. Ei ole niin yksinkertaista tehdä montaa asiaa yhtä aikaa, pitää kurssi, veivata vinssejä, tarkistaa purjeiden asento ja ohjata venettä. Erityisesti kilpailutilanteissa vauhti on todella hurjaa, miehistön pitää tehdä nopeita ratkaisuja ja työskentelyn tarvitsee olla ripeää ja määrätietoista. Tällaisissa tilanteissa myös virheiden tekemisen riski kasvaa.

Yleisimmät vaarat

Purjehtimisen vaaroja ajatellessa mieleen tulee helposti elokuvissa nähdyt valkohain hyökkäykset, hirmumyrskyt ja rikkoutuneet purjeet, jotka johtavat veneen tuuliajolle. Tällaista ei kuitenkaan tapahdu muuta kuin villeimmissä kuvitelmissamme. Suurimmat vaarat piilevät ihan tavallisissa asioissa mitkä voivat tapahtua muuallakin kuin veneessä kuten sairas- ja pahoinvointikohtauksissa.

Yleisempiä purjehtijoiden kohtaamia vaikeuksia ovatkin nimenomaan erilaiset sairastumiset. Sairaskohtauksen saaminen keskellä valtavaa merta voi olla erittäin kohtalokasta, sillä apua ei juurikaan ole saatavilla. Usein myös avun saaminen paikalle voi olla hankalaa, vaikka nykyään veneet ovatkin varustettuja uusimmalla tekniikalla, millä paikantaminen on helppoa ja avun kutsuminen onnistuu radiopuhelimen avulla.

Myös ihan tavalliset pahoinvointikohtaukset, auringon aiheuttamat ihon palamiset, nestehukka, hypotermia ja yleiset sairaudet voivat tehdä purjehtimisesta todella tukalaa. Vaikka maihin olisikin mahdollista päästä, sekään ei aina onnistu ihan hetkessä tukalan olon yllätettyä. Sään vaihtelut ovat yllättäviä ja niihin ei aina kokeneinkaan purjehtija osaa varautua.

Purjehtimiseen kuuluu myös paljon liikkumista kannella ja vene on täynnä köysiä ja muita esteitä. Varmasti jokainen purjehtija voi kertoa joskus kaatuneensa veneen kannella. Tietyt tilanteet vaativat paljonkin liikkumista ja etenkin kilpaveneissä hyvinkin ripeitä tilanteita tulee vastaan, jossa tilaa on vähän, kun kaikkien pitää löytää oma paikkansa nopeasti. Aivotärähdykset, kuhmut ja mustelmat, sekä sijoiltaan menneet jäsenet ovat hyvin tyypillisiä veneessä sattuvia onnettomuuksia.

Vaaratilanteiden välttäminen

Purjehtimisessa tapahtuviin vaaratilanteisiin voi kuitenkin varautua. Kaikkein tärkeintä on ensin oppia perussäännöt veneessä toimimisesta ja purjehduksen periaatteista. Harvoin kukaan edes lähtee ensipurjehdukselle ilman ammattilaisen avustusta. Purjehduksen opetteleminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Osallistuminen opettavalla kurssille on loistava idea, jossa käydään myös läpi kaikki mahdolliset vaaratilanteet.

Maalaisjärjellä selviää jo pitkälle. Pelastusliivien käyttö voi pelastaa hengen, kuten jo sanottiin, mitä vaan voi tapahtua hyvinkin nopeassa ajassa ja veden varaan joutuminen ilman pelastusliivejä voi olla hyvin kohtalokasta. Ruorijuoppous aiheuttaa Suomessakin joka kesä paljon onnettomuuksia, joilta voitaisiin helposti välttyä, jos alkoholin nauttiminen jätetään maihin.

Jokaisessa päivittäisessä tilanteessa voi tapahtua kaikenlaisia onnettomuuksia ja sama pätee purjehtimiseen. Kaikki kuitenkin sujuu hyvin, jos perusasiat ovat kunnossa, veneestä löytyy hyvä ja kattava ensiapupakkaus, turvallisuusohjeita noudatetaan ja kokeneen kipparin neuvoja kuunnellaan. Näin purjehdus voi olla todella mukava ja mielenkiintoinen harrastus. Suomen purjehdus ja veneily seura SPV järjestää paljon purjehdukseen liittyviä koulutuksia.

Purjehduksen aloittaminen

Purjehdus tarkoittaa meressä liikkumista purjealuksella eli veneellä, mistä löytyy purje. Purje toimii tuulen kanssa, jonka avulla liikutaan eteenpäin ja päätetään suunta. Purjehduksessa käytetään liikkumiseen pääasiassa tuulen voimaa, joten purjehdukseen tarvitaan aina hieman tuulinen sää. Purjealus koostuu laudasta tai veneestä, johon on kiinnitetty purje. Purjehtimista voi joko harrastaa purjeveneellä tai purjelaudalla. Tämä riippuu siitä, että kuinka laajasti lajia haluaa harrastaa. Purjeveneellä on mahdollista purjehtia pelkästään vedessä, kun taas purjelaudalla voi purjehti melkein missä vain. Alustana voi tällöin olla joko vesi, lumi, jää hiekka tai jopa asfaltti. Purjelaudalla on meriteiden kulkemiseen kaikki samat oikeuden kuin purjeveneelläkin, joten se ei purjehdusta meressäkään rajoita.Kuten kävikin ilmi, niin purjeveneen liikkuminen perustuu sen purjeeseen, eli niin sanottujen siipien muotoon. Tämä siipi on vähän niin kuin lentokoneen siipi, joka ottaa vastuksen ilmasta pysyäkseen ilmassa. Purje toimii, kun ilmavirta eli tuuli kulkee pitkin purjetta ja sen pintaa. Tämä tuuli aiheuttaa paineen purjeessa, joka taas saa purjeen liikkumaan. Tämä tuulivirta ja veneen köli yhdessä saavat taas veneen liikkumaan. Myötätuulessa purjeet laitetaan mahdollisimman kohtisuoraan tuulen kanssa. Tällöin se pääsee työntämään venettä eteenpäin. Riippuen purjehduksen tyypistä ja tarkoituksesta on olemassa erilaisia purjeita. Esimerkiksi vastatuuleen purjehtijat suosivat kaulapurjeita. Näitä keilapurjeita kutsutaan spinaakkereiksi ja genaakkereiksi. Purjeveneeseen on myös mahdollista lisätä sivulta tulevaa liikettä vähentävä köli, jonka avulla on mahdollista purjehtia jopa vastatuulessa. Huomiona kuitenkin, että suoraan vastatuuleen purjehtiminen ei ole koskaan mahdollista, vaan purjehtiminen tapahtuu hieman vinottain.

Miten sitten aloittaa purjehdus

Purjehdus voi olla erittäin hauska ja mielenkiintoinen harrastus. Purjehduksessa pääsee nauttimaan meidän upeista meri ja järvimaisemista. Se on loistava tapa päästä nauttimaan kesäisestä merisäästä. Purjehduksen opittua se on vielä jopa erittäin yksinkertainen harrastus, jossa apuna tarvitaan pelkästään tuulta. Maamme onkin täynnä toistaan upeampia järviä ja upeaa rantaviivaa, jotka antavat loistavat mahdollisuudet purjehtimisen aloittamiselle. Purjehdus onkin erittäin suosittu harrastus Suomessa, jota harrastetaankin kesäisin huolella. Kesämme on kuitenkin huomattavasti lyhyempi, kuin muualla. Tämän takia purjehtimisesta innostuneet usein viettävätkin koko kesän purjehtiessa.

Purjehdus onkin meille monelle mielenkiintoinen harrastus, joka haluttaisiin oppia. Mieli kuitenkin miettii vielä muutamia kysymyksiä, että miten purjehduksen voi oikein aloittaa. Tämä koetaan helposti hankalaksi monista eri syistä, kuten että mistä veneen voi hankkia ja mitä ne maksavat? Usein purjehdus koetaan liian kalliiksi harrastukseksi. Tämä on kuitenkin vain illuusio ja pääsee purjehtimisenkin aloittamaan yllättävän edullisesti. Purjehtimisessa ei edes tarvitse hankkia välttämättä omaa purjealusta, jos siihen ei ole mahdollisuutta. Purjehtimiseen on nimittäin tarjolla lukuisia erilaisia kursseja, joista monia tarjoaa laina-alusta. Purjehdus on kuitenkin sen verran vaativa laji, että sen aloittamiseen on käytävä kurssi, ellei lähipiiristä löydy opettajaa.Kursseille osallistuminen on kuitenkin hyvinkin yksinkertaista, eikä kursseilla tarvita minkäänlaisia varusteita tai etukäteen opiskelua. Kaikki mitä purjehdukseen tarvitsee, toimitetaan usein kurssin järjestäjän puolesta ja kurssi aloitetaan täysin alkeista. Tällöin oppilailla ei tarvitse olla etukäteen hankittua perustietoa. Kurssit kuitenkin saattavat erota hieman toisistaan. Joten kannattaa tutustua huolellisesti lähialueen kurssitarjontaan. Usein kurssit ovatkin hyvin edullisia, joten pienellä säästämisellä on jo usein varaa aloittaa kurssi. Kurssiin ei myöskään tarvitse sitoutua liian kauaksi aikaa, nimittäin kun perus asiat ovat kunnossa, ei kurssilla tarvitse enää turhaan käydä. Tällöin on jo valmis hankkimaan oman purjealuksen ja voi aloittaa harjoittelemaan teoriaa käytännössä itsekseen.

Erilaiset purjeveneet

Purjehtiminen on mitä loistavin harrastus eri-ikäisille. Lajiin tutustuminen ei ole vaikeaa, sillä pursiseurat tarjoavat opastusta laijn alkuun. Jo lapset pääsevät tutustumaan tähän jopa loppuelämän ihanaan harrastukseen.

tdrhtrh

Turvallinen purjehtiminen

Purjehtiminen on harrastus, jonka kuka tahansa voi aloittaa. Purjehduksen voi aloittaa jo lapsena, sillä Suomesta löytyy purjehdusseuroja eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Purjehdus on mukavaa ajanvietettä. Rennon olemisen lisäksi siihen liittyy kuitenkin tiettyjä turvallisuusseikkoja, joista jokaisen purjehtijan tulisi olla tietoinen.

tdrhtrh

Vapaa-ajan purjehdus

Ihmiskunta, aikaisemmista vaiheista ja hyvin varhain, ymmärsi merireittien tarjoamat hyödyt ja potentiaalin. Hyödyllisyys on paljon suurempi kuin mitä maaliikenne tarjoaa. Kaupankäynti, kuljetus, uudet löydöt ja valloitukset hyötyivät tästä oivalluksesta suuresti.

tdrhtrh

Unelmana Opetella Purjehtimaan

Purjehduksen opetteleminen ei ole aivan helppoa vaan siihen joutuu näkemään vaivaa ja aikaa jopa vuosia ennen kuin voi olla valmis ensimmäisiin itsenäisiin purjehdusretkiin. Purjehdus on kuitenkin mahdollista ihan minkä ikäiselle vaan ja missä päin maailmaa tahansa. Siitä voi saada helposti oman henkireikänsä ja harrastuksensa tai jopa koko perheen tai pariskunnan yhteisen jutun. Purjehdukseen vaaditaan jonkin verran kuitenkin fyysisiä ominaisuuksia, joten sen puolesta harrastus kuitenkin hieman rajoittaa.

tdrhtrh